Våra tjänster

 

Bokföring, Bokslut och Deklaration

Traditionell redovisning med bokslut och årsredovisning till AB och enskilda firmor. Vi försöker göra kunden delaktig i processen genom att vårt affärssystem gör det möjligt att låta kunden göra vissa delar själv. Detta spar pengar.

 

Bolagsbildning

Bilda AB görs snabbt och smidigt till låg kostnad. Fler bildar AB nu när revisorskravet tagits bort för små AB och aktiekapitalet sänkts till 50 000 kr.

 

Rådgivning

För företag som ska till att starta upp kan man behöva prata om sin affärsidé och få lite synpunkter på framtida ekonomi.

 

Affärssystem

 

Datorerna och programvarorna är ett medel att uppnå företagets mål och hålla kontroll på ekonomiska och materiella flöden.

 

Vi utför genomgång av rutiner inför upphandling och skriver en kravspecifikation. Vi hjälper också till med installation och igångsättning av systemet via våra kontakter i databranschen.

 

HansaWorld enterprise återförsäljare

 

 

Utbildning

 

Vi på Jonek AB kan ordna olika typer av utbildning för ditt

företag. Främst vad gäller ekonomisk förståelse och administration samt utbildning i de programvaror vi säljer.

Vi kan tillsammans med olika partners sy i hop utbildnings-

paket som passar ditt och företagets behov.

Vi analyserar ditt behov av utbildning och sätter sedan samman en utbildning som passar ert företag.

 

Vi har lång erfarenhet av utbildning i ekonomi och företagande. Både på Högskolan Dalarna och i olika utbildningsorganisationer till företag.

 

Kunskaper om affärssystemet oc ekonomiska kunskaper i allmänhet har blivit viktigt för att få företagandet att fungera. Vi kan både själva och tillsammans med partners ordna skräddarsydda utbildningar som passar ditt företags behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hem   Företaget     Tjänster    Nyheter    Kontakt

Jonek AB  - 0243-22 42 70  -  Box 2017  -  781 02 BORLÄNGE